Barnehager i Halden
Vår målsetting som Montessori barnehage
post

Vår målsetning er å være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne ressurser, interesser og potensiale. På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og … Les mer

Barnehager i Halden
Hva er Montessori pedagogikk?
post

I en Montessori barnehage lærer barnet å lære, og får en høyere bevissthet om den verden det er en del av. Montessori pedagogikken har fremfor alt fokus på barnets behov, interesser og utviklingsmuligheter. Mange av aktivitetene i barnehagen er unike … Les mer

Barnehager i Halden
Priser
post

I Halden Montessoribarnehage koster full plass kr 2 580 pluss kr 370 for kostpenger, totalt kr 2 950. I kostpengene ligger det Frokost med brødmat, variert pålegg, melk Lunsj  med brødmat, variert pålegg, kokt egg, melk. En gang i måneden … Les mer

Barnehager i Halden
Vedtektene våre
post

Vedtekter. Halden Montessoribarnehage Eierforhold: Eiere: Aina Staxvold Org.nr.: 997 404 084 Post Adresse: Ringveien 12, 1781 Halden Mail: aina@haldenmontessoribarnehage.no Telefon: 41678585 Besøks adresse: Solåsveien 4, 1791 Tistedal Formål Vi skal være en barnehage der barna står fritt til å utvikle … Les mer

Barnehager i Halden
Om Solåsen familebarnehage
post

BARNEHAGENS OPPBYGNING EIER:   Aina Staxvold ANTALL ANSATTE:  5 ANTALL BARN:  18 ANTALL AVDELINGER:  2   RAMMEPLAN: Dette er hovedstyringsdokumenter som en hver Norsk barnehage skal jobbe innenfor rammene av. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdi grunnlag, innhold og oppgaver. … Les mer

Barnehager i Halden
Utviklingen av et positivt selvbilde
post

Noe av kjernen i montes­soripedagogikken er å styrke og videreutvikle et positivt selvbilde hos barnet. Hvorfor er det viktig at barn lærer å bli stolt over seg selv og sin egen mestring? Fordi det er vårt selvbilde som setter begrensinger … Les mer

Barnehager i Halden
Aktivitetene
post

Det skal finnes materiale som: Trener logisk og matematiske tenkning. Formingsmateriell. Praktiske dagligdagse oppgaver. Materiell for trening av lesing og skriving. Materiell for alle sanser som syn, hørsel, lukt og smak. Det skal i perioder være lagt opp til botaniske … Les mer

Barnehager i Halden
Hva er unikt i Montessori pedagogikken?
post

Barnets indre drivkraft er motivasjonen i pedagogikken. Tilrettelegging for hvert enkelt barns interesser og utviklings områder. Læringen skal ikke vise til resultater, det er prosessen som er viktig. Mennesket betraktes som en helhet, både fysiske og mentale utviklingen går over … Les mer

Barnehager i Halden
Montessori pedagogikken
post

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter … Les mer

1 2 3 4 5