Barnehager i Halden
Årsplan
post

SOLÅSEN FAMILIEBARNEHAGE Er en privateid barnehage som startet opp høsten 2008, med 8 barn fra 0-3 år. Høsten 2009 utvidet barnehagen med ytterligere en avdeling, for barn fra 3-6 år, med 10 plasser. Barnehagen har 5 ansatte i grunnbemanningen. Personalgruppen … Les mer

Barnehager i Halden
Foreldresamarbeid
post

Med foreldresamarbeid menes regelmessig kontakt mellom ansatte og foreldrene der informasjon og begrunnelser utveksles. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldrene må respektere ansattes taushetsplikt for barna, for foreldre, kolleger og vår … Les mer

Barnehager i Halden
Informasjon
post

LEVERING OG HENTING Når dere leverer barnet på morgenen må dere alltid komme inn med barnet på avdelingen slik at voksen kan ta i mot barnet. Vi har ikke alltid mulighet til å ta dere i mot i garderoben pga. … Les mer

Mat i barnehagen
post

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. Maten i barnehagen er derfor av stor betydning av barnets utvikling og helse. Barnehagen har ansvar for å legge til rette for gode vaner når det gjelder … Les mer

Bursdagsfeiring
post

Vi ønsker alternativ bursdagsfeiring, for eks. fruktfat i stedet for kake, men dette er opp til foreldrene hva dere vil ha med hjemme fra. Vi vil også feire dagen med krone og bursdag samling. Hvis det skal deles ut bursdag … Les mer

Barnehager i Halden
Aina Staxvold
post

Eier og daglig leder Utdannelse: Montessoripedagog Psykoterapeut, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Agronom, Kalnes v.g.s. Kurs: Den gode assistenten, Kari Pape Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Tilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Nettverkstilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Livreddningskurs, Stayalive  2011,2014,2018 «Ser du meg ikke» Vold … Les mer

Tine Grimseth
post

Styrer og barnehagelærer Utdannelse: Førskolelærer, Høyskolen i Østfold. Kurs: Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Nettverkstilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Livreddningskurs, Stayalive  2011,2014,2018 Innføringskurs i Montessoripedagogikk  Norsk Montessoriforbund

Anne Lise Nordby
post

Pedagogisk assistent Kurs: Barnehageassistent kurs, 2007 Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Livreddnings kurs, Stayalive 2011,2014,2018

Barnehager i Halden
Weronica Stenstrøm
post

Pedagogisk assistent, vikar Kurs: Brannvernkurs Mat og hygienekurs Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau. Livreddningskurs, Stayalive 2014,2018

1 2 3 4 5