Barnehager i Halden
Sandpapir tall
post

Hensikt: Pre- skriving, språk, oppdage symboler for tall og mengde, blyant grep, muskulær hukommelse, konsentrasjon.

Barnehager i Halden
Tellestaver
post

Hensikt: Lære kvantitet og tall symboler, muskulær hukommelse, grov motorikk, konsentrasjon, språk og begreper.

Barnehager i Halden
Fargebokser
post

Hensikt: Sortere og sammenligne farger, gradere farger etter nyanser, konsentrasjon, språk og begreper, pinsett grep, kreativitet.

Barnehager i Halden
Flytte vann
post

Hensikt: Styrke muskulatur i hånd, pre- skriving(forberedelse på skriving) øye- hånd koordinasjon, balanse, konsentrasjon.

Barnehager i Halden
Røde stenger
post

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulere størrelser, bevegelse fin og grov motorisk, sortering, kreativitet, konsentrasjon, kryss bevegelser, innlæring av språk.

Barnehager i Halden
Klesrammer
post

Hensikt: Lære barna å mestre hverdagslige aktiviteter. Fin motorikk, pinsett grep, kryss bevegelser, forberedelse til skriving (pre-skriving), mestringsfølelse, konsentrasjon.

Barnehager i Halden
Brune trapper
post

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulering av størrelser, fin og grov motorikk, sortering, kreativitet, konsentrasjon, språk og begreper, logisk tenkning. Sensorisk introduksjon til desimal systemet.

Barnehager i Halden
Rosa tårnet
post

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulere størrelser, sortering, grov og fin motorikk, konsentrasjon, konstruksjon, kreativitet, språk og begreper, logisk tenkning. Sensorisk start på desimal systemet.

Barnehager i Halden
Geometriske figurer
post

Hensikt: Forberedelse på læring, sensorisk opplevelse av former, matematiske begreper og språk, sortering, gjenkjennelse, hukommelses lek, konsentrasjon og bevegelse.

Barnehager i Halden
Årsplan
post

SOLÅSEN FAMILIEBARNEHAGE Er en privateid barnehage som startet opp høsten 2008, med 8 barn fra 0-3 år. Høsten 2009 utvidet barnehagen med ytterligere en avdeling, for barn fra 3-6 år, med 10 plasser. Barnehagen har 5 ansatte i grunnbemanningen. Personalgruppen … Les mer

1 2 3 4 5