Om Solåsen familebarnehage

BARNEHAGENS OPPBYGNING

EIER:   Aina Staxvold
ANTALL ANSATTE:  5
ANTALL BARN:  18
ANTALL AVDELINGER:  2

 

rammeplan

RAMMEPLAN:

Dette er hovedstyringsdokumenter som en hver Norsk barnehage skal jobbe innenfor rammene av. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdi grunnlag, innhold og oppgaver. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

www.udir.no (Fane:Barnehager)

Disse forskriftene er utarbeidet av kunnskapsdepartementet og gjelder for alle barnehager.

www.lovdata.no (søk: Barnehageloven)