Vi legger ofte ut historier, bilder og aktiviteter på Facebook, og det er hyggelig om du vil følge oss

Halden Montessori Barnehage på Facebook