Eksperimenter

Dette er en introduksjon til fysikk. Barnet lære om fysiske lover i verden, lærer om vitenskapelige eksperimenter, lærer språk og begreper og opparbeider seg evner som konsentrasjon, selvkontroll og jobbe selvstendig.

Baking

Hensikt: Tilberede sin egen mat, måling, omsette kunnskaper i praksis, grov og fin motorikk, kryss bevegelser, øye- hånd koordinasjon, hygiene, samarbeid, mestringsfølelse.

1 2