Brune trapper

barnehage halden

Hensikt: Muskulær hukommelse, manipulering av størrelser, fin og grov motorikk, sortering, kreativitet, konsentrasjon, språk og begreper, logisk tenkning. Sensorisk introduksjon til desimal systemet.