Barnehage hagen

Hensikt: Dyrke mat og blomster, ta vare på planter, dyr og miljø, mestringsfølelse, avhengighet, selvstendighet, ansvar, bære og balanse, årstider, livs sykluser.