Mat i barnehagen

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold.
Maten i barnehagen er derfor av stor betydning av barnets utvikling og helse.
Barnehagen har ansvar for å legge til rette for gode vaner når det gjelder kosthold.
Mat er mye mer enn næringsstoffer. Det er for eksempel omsorg, tradisjon, kultur og trivsel.

Hva legger vi i dette?
Det skal serveres sunn og god mat i barnehagen.
Måltidene skal være hyggelige, lærerike og til glede for alle.
Barna skal få delta i matlaging, pådekking og rydding.

Meny:
Frokost og lunsj er som regel brød mat, men tilbud om knekkebrød, havregryn/müsli med rosiner og melk eller havregrøt gis med gjevne mellomrom.
Grønnsaker er tilgjengelig ved hvert måltid.
Som varmmat server vi for eksempe
Supper, retter med fisk, kjøtt og salater
Til maten serverer vi vann eller melk.
Saft kun til spesielle anledninger.
Vann gis som tørste drikke.

Frukt og grønt:
På formiddagen har vi åpen servering av frukt og yoghurt, det står også knekkebrød fremme med tre forskjellige pålegg sorter.
Dette kaller vi for snackbar, og alle barna kan hente seg frukt og yoghurt når de selv ønsker det.

Hvordan er måltidet i praksis?
Måltidene planlegges slik at alt er på plass.
Vi vektlegger ro under måltidet og det tonen rundt bordet skal være hyggelig.  Vi voksne sitter i ro sammen med barna og spiser, barna er i fokus og den voksne kan legge til rette for småprat.
Barna lærer å vente på tur, sende pålegg, skjenke drikke og smøre maten selv.
Vi vektlegger at måltidet skal være en hyggestund. Vi er opptatt av å lære bort god bordskikk, dvs. sitte pent, ikke rope, ikke ”grise” og snakke hyggelig sammen.
Barnehagen serverer to måltider per dag i tillegg til snackbar.
Vi serverer som oftest brød og pålegg til frokost og lunsj, siste fredag i måneden serverer vi varm mat.
En gang pr. måneden baker vi rundstykker og koser oss med til lunsj.

Bursdagsfeiring

Vi ønsker alternativ bursdagsfeiring, for eks. fruktfat i stedet for kake, men dette er opp til foreldrene hva dere vil ha med hjemme fra. Vi vil også feire dagen med krone og bursdag samling.
Hvis det skal deles ut bursdag innbydelser i barnehagen er det forutsetning att alle barna er bedt.
Barnehagen tar ikke i mot søt mat, kaker, is osv. utenom bursdager.

ANDRE FEIRINGER
Vi har tre arrangementer i året der foreldre er med. Lucia, foreldrefrokost til påske og en foreldre fest som foreldre utvalget arrangerer.
Har ikke foreldrene mulighet til å komme, er det fint om besteforeldre eller andre nære voksne kan komme isteden.
Ved markeringer av høytids dager i andre religioner, stiller barnehagen seg positive til ta med feiringen inn i barnehagen. Det er fint om foreldrene kan fortelle oss litt om feiringen og komme med innspill og forslag.
I di fleste kulturer står mat høyt. Vi tenker det hadde vært koselig om foreldre med andre mat tradisjoner kan komme i barnehagen og lage mat og vise oss andre spennende mat opplevelser.

TILLATELSER
Barnehagen har egne tillatelses skjema som må fylles ut av foreldrene ved oppstart, for å gi sin skriftlige tillatelse til ulike aktiviteter i barnehagens regi.

Aina Staxvold

Eier og daglig leder

Utdannelse:

 • Montessoripedagog
 • Psykoterapeut, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Agronom, Kalnes v.g.s.

Kurs:

 • Den gode assistenten, Kari Pape
 • Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Tilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Nettverkstilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Livreddningskurs, Stayalive  2011,2014,2018
 • «Ser du meg ikke» Vold og omsorgsvikt, Sykehuset Østfold
 • Innføringskurs i Montessoripedagogikk, Norsk Montessoriforbund.
 • Sertifisert PREP kurs leder, Modum Bad.

Tine Grimseth

Styrer og barnehagelærer

Utdannelse:

 • Førskolelærer, Høyskolen i Østfold.

Kurs:

 • Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Nettverkstilknytningsterapi, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Livreddningskurs, Stayalive  2011,2014,2018
 • Innføringskurs i Montessoripedagogikk  Norsk Montessoriforbund

Anne Lise Nordby

Pedagogisk assistent

Kurs:

 • Barnehageassistent kurs, 2007
 • Tilknytnings forstyrrelse, Psykologspesialist Joachim Haarklau.
 • Livreddnings kurs, Stayalive 2011,2014,2018

Vår målsetting som Montessori barnehage

Vår målsetning er å være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne ressurser, interesser og potensiale.

På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og harmonisk menneske som er klar for å oppdage og lære mer når det skal over i skolen.
Vi ønsker å være en betydningsfull brikke i ditt barns livslæringsløp.

Hva er Montessori pedagogikk?

I en Montessori barnehage lærer barnet å lære, og får en høyere bevissthet om den verden det er en del av.

Montessori pedagogikken har fremfor alt fokus på barnets behov, interesser og utviklingsmuligheter. Mange av aktivitetene i barnehagen er unike for Montessori metoden. Materiellet er laget slik at barna lærer med hele kroppen. Fin- og grovmotorikk, kryss bevegelser, selvstendighet og konsentrasjon, noe som vil hjelpe hjernens utvikling og støtte barnet senere i matematikk, lese og skrive aktiviteter. Barnas frihet til å velge aktiviteter er essensielt i pedagogikken, siden vi tenker at barnet «vet» intuitivt hva det selv trenger for å utvikle seg. Men det er ingens frihet som får lov til å gå utover andre, ødelegge eller skade seg selv, det er med andre ord frihet innen for gitte rammer.
Vi har ingen sterke meninger om hva barnet skal eller burde lære, barnet følger sine egne interesser. Likevel ser vi at mange barn lærer både å regne og lese før de går ut av en Montessori barnehage.

Vårt viktigste utgangspunkt er å se, lytte og forstå barnet, og deretter lage aktiviteter som skal være et svar på det vi har observert at barnet er interessert i.
Barnehagedagene blir utfordrende, spennende og utviklende for barna.

Vår tids hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk for snart 100 år siden. Montessoripedagogikken er like aktuell i dag, og kanskje enda viktigere fordi mange barn i dag er passive og blir begrenset i forhold til utfoldelse. Montessoripedagogikken tar utgangspunkt i menneskets utvikling av hjernen og observasjoner av hvert enkelt barn.

Søk barnehageplass

Priser

I Halden Montessoribarnehage koster full plass kr 2 580 pluss kr 370 for kostpenger, totalt kr 2 950.
I kostpengene ligger det

 • Frokost med brødmat, variert pålegg, melk
 • Lunsj  med brødmat, variert pålegg, kokt egg, melk. En gang i måneden har vi varm mat.
 • Snackbar med frukt, yoghurt, knekkebrød og varierer med grøt, müsli
 • Barna kan bake når de ønsker, og baksten blir en del av måltidene.

Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. Varsel. Det betales for 11 mnd i året.

Pris for 100% barnehage plass er 2950,-

Søsken moderasjon

30% gis på barn nr. 2

50% gis på barn nr. 3

Søk barnehageplass

Vedtektene våre

Vedtekter.

Halden Montessoribarnehage

Eierforhold:

Eiere: Aina Staxvold

Org.nr.: 997 404 084
Post Adresse: Ringveien 12, 1781 Halden
Mail: aina@haldenmontessoribarnehage.no
Telefon: 41678585
Besøks adresse: Solåsveien 4, 1791 Tistedal

Formål

Vi skal være en barnehage der barna står fritt til å utvikle seg i sitt eget tempo og kan oppdage sine egne resurser, interesser og potensiale.

På denne måten utvikler barnet seg til å bli ett trygt og harmonisk menneske som er klar for å oppdage og lære mer når det skal over i skolen.
Vi ønsker å være en betydningsfull brikke i barnas livslæringsløp.

Åpningstider

07.00– 16.30
Barnehagen har stengt mellom jul og nyttår.

Bemanning
Førskolelærer og pedagogiske medarbeidere har det daglige ansvaret for barn. Ved sykdom eller annet fravær blir det satt inn vikar ved behov.

Plandager
Det er 5 plandager i året, vi følger noen av kommunes plandager.

Barnehage ruta blir gitt ut hvert år, med oversikt over plandager og andre markeringer.

Priser

Maks pris i Halden kommune er 2730 for 100% barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg.

Solåsen familiebarnehage tar 2580 kr for full plass og 370 kr i tillegg i kostpenger.
Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den 1. i hver mnd.
Endringer meldes betaleren med 1. mnd. varsel. Det betales for 11 mnd i året.

100% plass : 2950 ,-

Søsken moderasjon
30% gis på barn nr. 2
50% gis på barn nr. 3

Oppsigelse
Oppsigelsestiden på barnehageplassen er 2 mnd fra den 1 i mnd etter oppsigelsen er mottatt i barnehagen. Oppsigelsen skal være skriftlig og levers til daglig leder i barnehagen.

Oppsigelse fra barnehagens side skjer ved manglende betaling av barnehageplass, eller annen saklig grunn og skjer skriftlig.
Man kan ikke si opp barnehageplassen mellom 1 april og 1 august.
Oppsigelse fra foresatte mottatt etter 1 april medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut august.
Hvis barnehagen har fått inn nytt barn i oppsigelses tiden skal betalingen reduseres forholdsmessig.

Opptakskriterier

 • Barn med funksjonshemminger. Jf lov om barnehager § 9
 • Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern. Jf. Lov om barnevern tjenester § 4 – 4
 • Personal barn
 • Kjønns – og alderssammensetning
 • Søsken
 • Barn i nærmiljøet
 • Tidligere kunder

Samarbeidsutvalg og foreldreråd
Jf. Lov om barnehager § 4
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen.
Rådet skal ivareta barna og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna utvikling og aktivitetsmuligheter i barnehagen.
Foreldre/ foresatte velger 2 representanter til samarbeidsutvalget for ett år av gangen.

Årsplan
Årsplan for det pedagogiske i barnehagen utarbeides for ett år av gangen.

Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av rammeplan for barnehager og fagplan for Montessoribarnehager.
Årsplanen skal godkjennes av samarbeidsutvalget. Foreldrerådet får denne til orientering.

Helse og sykdom
Hvis barnet er sykt eller har fravær av annen grunn, må det gis beskjed til barnehagen.

Syke barn må holdes hjemme pga. Smittefare.
Ved feber og oppkast/diare må barnet holdes hjemme minst en dag etter barnet er symptomfritt.

Hvis barnet ikke kan delta på barnehagens aktiviteter pga sykdom, må barnet holdes hjemme.

I tvilstilfeller avgjør personalet om barnet kan være i barnehagen.

Før oppstart må det fremlegges helse erklæring for barnet. Har barnet gjennomgått alle ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan helseattest gis av foreldrene/foresatte.
Jf lov om barnehager § 25

Ansvar
Barnehagen har ulykkesforsikring på barna.

Eier av barnehagen har ansvar for barna den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Barnehagen må ha skriftlig tillatelse før barna kan transporteres i private biler eller bruke kollektiv transport.

Foreldre/ foresatte er selv ansvarlig for levering og henting av barnet. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før de har vært i kontakt med en ansatt i barnehagen.
Ved henting i barnehagen må de som henter være i kontakt med en ansatt før de forlater barnehagen.

Foreldre/foresatte må sørge for å overholde åpningstidene. Barnehagen vil ilegge de som ikke overholder åpningstidene bot på pålydende 300 kr pr. 10 minutt.

Barnet skal hentes av en person som er kjent for barnet og personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en person som vanligvis ikke henter skal personalet ha beskjed i forkant.

Barnehagen tar ikke ansvar for medbrakte eiendeler.

Internkontroll

Barnehagen har etablert ett system for internkontroll

Taushetsplikt og opplysningsplikt
Barnehagen skal i h.h.t. barnehageloven § 22 og § 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

Barnehagen er pålagt å rapportere inn hvem som blir tildelt barnehageplass for hvor mange oppholdstimer foreldrene betaler for. Dette danner grunnlaget for eventuell kontantstøtte utbetalinger.

Vedtektenes varighet
Vedtektenes varighet er frasatt av eier og er gjeldene til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

Sist revidert 05.12.17.

1 2 3 4